Век и половина од „Злосторство и казна“

Фотографии од Санкт Пeтербург од XIX век, предмети поврзан со заплетот на романот, целиот текст проектиран на ѕидови, се дел од изложбата под наслов „Злосторство и казна“, отворена по повод 150-годишнината од п...