article placeholder

Процесот на радикалниот ислам во средните училишта во Република Македонија; Реалност или фикција?

Денеска медиумите се вистински воспитувачи на младите поколенија. Денес живееме во време кога современата технологија е многу развиена. Интернетот, медиумите и социјалните мрежи се оние на кои младите трошат го...