article placeholder

Краток есеј: Предавство

Последниве пет-шест години јавната сфера е окупирана од „вредните офицери“ на диференцијацијата во современа Македонија (инаку диференцијација е процес на сегрегација на т.н. лојални или добри Албанци од т.н. н...