article placeholder

Јавен Превоз

Скопски студент, зима, 7 сабајле, само една фамилијарна кола... има лек и за тоа, се вика ЈСП или било која друга такси компанија... И како што можеш да видиш се и сешто во ЈСП, така можеш да го помирисаш исто...